Graadexamens en PianoToets

Als je een muziekexamen wil afleggen, is dat mogelijk. Rianne meldt je dan aan en begeleidt je bij de deelname aan de EPTA-graadexamens. Deze vinden één keer per jaar (in het voorjaar) plaats op verschillende locaties in Nederland.

Je krijgt de mogelijkheid om je bereikte resultaten op het gebied van voordracht, techniek en theorie te laten toetsen door een onafhankelijke examencommissie. Er zijn zes examenniveaus: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 en E.

Een hoogtepunt was 2014 : er slaagden twaalf kandidaten van graad A1 t/m E!
Zeer bijzonder was dat er drie leerlingen (Davin, Selma en Janniek) zijn geslaagd voor de hoogste examengraad E (toelatingsniveau conservatorium). Inmiddels is Janniek in 2016 begonnen aan zijn conservatoriumopleiding in Utrecht.

 Zie voor meer informatie EPTA Graadexamens.

 

PianoToets

Zomer 2017 introduceerde Rianne een nieuw initiatief: De PianoToets. Pianist René Poppen uit Zwolle nam samen met Rianne de toets af.

Aan de PianoToets kunnen in principe alle leerlingen deelnemen. Zij bereiden zich op dezelfde wijze voor als voor een graadexamen.

De setting is minder zwaar: toetsing vindt plaats in de studio in een kleine groep van maximaal 4 leerlingen per ronde met één extern jurylid. De leerling krijgt adviezen m.b.t. zijn spel, zijn voordracht en techniek. Zakken is er dus niet bij!

De deelnemers van 2017 waren heel enthousiast over de toets en deden in 2018 graag weer mee. Een aantal ervan bereiden zich voor op een EPTA-examen.

De PianoToets vindt plaats net voor de zomervakantie en krijgt een vervolg in 2019!