Rianne Hoek van Dijke

Pianoles | recitals | coaching

Rianne Hoek van Dijke

Pianoles | recitals | coaching

Pianoles

Rianne Hoek van Dijke

Pianoles

Algemene informatie

Bij Rianne ben je welkom voor pianoles op maat.

 • Aandacht voor jouw persoonlijke belangstelling en mogelijkheden
 • Beginners komen wekelijks minimaal 30 minuten
 • Gevorderden komen wekelijks, per twee weken of hebben een leskaart; lesduur in overleg
 • Zie voor meer informatie:
  Lesovereenkomst
  Leskaart
  Privacy-verklaring
  Tarievenlijst
 • Expressie en beleving van je spel staan centraal
 • Creativiteit, theorie en techniek zijn voor je muzikale ontwikkeling essentieel en krijgen aandacht in de lessen

Muziek maken is niet alleen leuk, maar bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken (www.muziekmaaktslim.nl) bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op zowel de intelligentie als de sociale vaardigheden van kinderen.

Pianoles vraagt ook een investering.

 • je moet thuis kunnen oefenen op een (liefst akoestische) piano en er ook tijd voor vrij maken. Maar, als je het leuk vindt, ga je met veel plezier achter je instrument zitten om muziek te maken. In het begin is 10 tot 15 minuten per dag al voldoende. In de loop van de tijd zal dat vanzelf gaan toenemen, afhankelijk van je situatie. Voor jou is het belangrijk om thuis een piano te hebben met een goed (regelmatig) afgesteld mechaniek en een stabiele, verstelbare bank (dus geen draaikruk);
 • moet je nog een instrument aanschaffen, ga dan niet impulsief over tot aankoop, want er zit veel kwaliteitsverschil in de piano’s. Vraag een pianotechnieker of Rianne om deskundig advies;
 • Rianne heeft een muziekstudio met een Steinway B vleugel en een Seiler 114 piano.

In de lespraktijk van Rianne Hoek van Dijke zijn welkom:

 • gevorderden;
 • gemotiveerde beginners;
 • kinderen (vanaf ca. 6 jaar), jongeren en volwassenen.

Als je nieuwsgierig bent hoe het is om pianoles te hebben, kun je een kennismakingsles aanvragen. Je krijgt dan een impressie van de manier waarop Rianne lesgeeft en ze kijkt of ze je kan bieden wat je nodig hebt.

pianoles
pianoles
pianoles

Lesinhoud

In de lessen krijgt jouw pianospel – of je nu gevorderd bent of een beginner – de volle aandacht, waarbij je met Rianne op zoek gaat naar / aandacht geeft aan:

 • interpretatiemogelijkheden
 • het vertellen en beleven van muziek
 • de historische achtergrond van het muziekstuk c.q. de componist
 • diverse muzikale vormen
 • het leren luisteren
 • je studie- en speelhouding
 • muziektheorie
 • uitvoeren van ritmes
 • onderscheiden van toonafstanden
 • het uit het hoofd leren spelen
 • het prima vista spelen

Twee keer per jaar wordt geëvalueerd en vooruitgekeken.

Muziekles bij Rianne is een feestje. Ze is een lieve juf die mij op een fijne manier helpt en les geeft. De liedjes die ik speel zijn super leuk.
(Lars)

 

Al ongeveer tien jaar heb ik pianoles van Rianne. Ik vind het heel fijn de lessen met haar. Waarom?

 • Rianne sluit goed aan bij wat bij de leerling past en zoekt daar ook de muziekstukken bij;
 • als er delen van een muziekstuk niet goed gaan geeft ze goede tips en oefeningen waardoor je het toch onder de knie kunt krijgen;
 • Rianne is helder in het je laten weten wat beter zou kunnen bij je spel. Fijn is dat het niet als kritiek aankomt, maar als hulp ter verbetering;
 • ook vind ik fijn dat zij niet alleen commentaar geeft op dingen die niet goed gaan, maar zeker ook complimenten geeft over wat je juist goed doet in je pianospel. Heel bemoedigend werkt dat;
 • Rianne treedt ook op. Soms alleen met de piano, soms met een solist erbij (zoals een zangeres) en ook met haar trio groep met o.a. viool en cello erbij. Mooi om te horen en te zien.

(Hillie van Dreeven)

EPTA-graadexamens A1 t/m F en de PianoToets

Wil je jezelf uitdagen tot het uiterste, dan is het mogelijk om via Rianne deel te nemen aan de EPTA-graadexamens, die jaarlijks in het voorjaar worden afgenomen. Zie voor meer informatie https://www.eptanederland.nl/graadexamens/.

Ook als je overweegt naar het conservatorium te gaan, dan zijn deze graadexamens een prima middel om je voor te bereiden. In dat geval geeft Rianne je naast de praktijklessen ook les in muziektheorie, solfège en harmonieleer, zodat je goed voorbereid toelatingsexamen kunt doen.

Zomer 2017 introduceerde Rianne een nieuw, stimulerend initiatief: De PianoToets. Aan de PianoToets kunnen in principe alle leerlingen deelnemen. Zij bereiden zich op dezelfde wijze voor als voor een graadexamen. De setting is minder zwaar: toetsing vindt plaats in de studio in een kleine groep van maximaal 4 leerlingen per ronde met één extern jurylid. De leerling krijgt adviezen m.b.t. spel, voordracht en techniek. Zakken is er niet bij. De PianoToets vindt plaats net voor de zomervakantie en is intussen een begrip onder de leerlingen.

pianoles
pianoles
pianoles

Leerlingenconcerten

Twee keer per jaar kun je als leerling deelnemen aan leerlingenconcerten. Het ene is met publiek, het andere is besloten en alleen toegankelijk voor leerlingen. Het zijn laagdrempelige optredens, waarbij je leert om te spelen voor anderen terwijl je zelf ook geniet van je spel. Je kunt daarbij kiezen voor solospel, 4-mains of musiceren met andere instrumentalisten samen.

Pianoles verrijkt je als individu

Improvisatieles

Wil je leren improviseren? Dan kun je improvisatieles nemen bij Rianne. Of je nu wel of geen notenschrift beheerst, dat doet er niet toe. Je leert de piano (opnieuw) kennen op een boeiende, muzikale manier. Na een tiental lessen kun je improviseren op alle toetsen van de piano. Je leert hoe je achter de piano zit en hoe een pianomechaniek werkt. Je leert wat puls, ritme en dynamiek zijn. Je kunt improviseren op een motief, op een cadens, op een schilderij of een gedicht, op een bestaand muziekstuk, …. Belangrijk daarbij is dat je leert om in een ongedwongen sfeer je te verbinden met de pianoklanken.
Je kunt je aanmelden voor een losse les of een leskaart nemen voor 5 lessen van 45 minuten. Kijk hier voor de tarieven.

 

pianoles
pianoles